För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:1119) om teknisk kontroll. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:791