För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon