För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon