För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten