För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Patentlag (1967:837)