För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Patentkungörelse (1967:838)