För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent