För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Mönsterskyddslag (1970:485)