För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar