För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2019:167