För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter