För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter