För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud