För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud