För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet