För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd