För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd