För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen