För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet