För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet