För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat