För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat