Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1220
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1220