Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:606
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:606