Förordning (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:41
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:41