Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006). Författningen har upphävts genom: SFS 2011:409
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006). Författningen har upphävts genom: SFS 2011:409