Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:390
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:390