För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd