Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1021
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1021