Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:527
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:527