Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:210
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:210