För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller