Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1467
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1467