Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:268
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:268