För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:801