För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna