Kommunallag (1991:900). Författningen har upphävts genom: SFS 2017:725
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.