För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Personuppgiftslag (1998:204). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:218