För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling