För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott