För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2007:150) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:298