För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott sombegåtts utomlands