För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:62