För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1999:163) om penningtvättsregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:62