För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:787