Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:791
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:791