För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet