För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott