Tobakslag (1993:581). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2088
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tobakslag (1993:581). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2088