Alkohollag (1994:1738). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1622
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Alkohollag (1994:1738). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1622